Integritetspolicy

Inledning

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Blueberry Lifestyle AB (fortsättningsvis Blueberry alternativt Vi), org. nr 556710–0911, Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm, e-post: info@blueberrylifestyle.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
Blueberry tycker att det är viktigt med din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Blueberry samlar in, hanterar och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e- postmeddelande till oss på: info@blueberrylifestyle.se. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy och rekommenderar dig därför att regelbundet hålla dig uppdaterad på denna.
Genom att genomföra ett köp/en order hos Blueberry, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Blueberry använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du genomför ett köp/en order.

Personuppgiftsansvarig

Blueberry är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden

Blueberry använder oss utav personuppgiftsbiträden som behandlar och hanterar personuppgifter för vår räkning, för att vi ska kunna fullfölja ändamålen. När dina personuppgifter delas med en part som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller partens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi har personuppgiftsbiträden för:

 • Statliga myndigheter
 • Personaladministration
 • Bokförings- och revisionstjänster
 • Betallösningar
 • IT-tjänster

Personuppgifter

De personuppgifter Blueberry kan komma att samla in och behandla om dig i egenskap av kund som genomför köp/order eller kontaktar kundtjänst är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Kundnummer
 • Betalningsinformation

När dina personuppgifter behandlas

För att du ska kunna genomföra köp/order av varor/tjänster och kontakta oss för service, reklamation eller information via vår kundtjänst (happyornot@bluerrylifestyle.se) måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Vid kontakt med kundtjänst samlar Blueberry in uppgifter som du själv uppger för att kunna genomföra återkoppling.
Om du inte vill få kommunikation i form av marknadsföring kan du när som helst välja bort den genom att avregistrera dig för nyhetsbrev eller SMS. Instruktioner finns med i varje utskick.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Blueberry behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Följa tillämplig lagstiftning så som till exempel bokföringslagar.
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp/order, reklamationer och tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta till felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Blueberrys varor och tjänster.

Vad har jag för rättigheter rörande mina personuppgifter?

Som kund hos Blueberry har du rätt att:

 • Få se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Få eventuella felaktiga uppgifter som vi har om dig rättade eller under vissa omständigheter raderade.
 • Göra invändning mot behandling av dina personuppgifter.

Hur gör jag om jag vill ha en kopia av all information ni har om mig?

Som kund hos oss har du rätt att se vilka uppgifter vi sparar om dig samt hur de används av oss. Via mail till info@blueberrylifestyle.se kan du erhålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut till. Vår hantering är manuell vilket gör att det kan ta upp till en månad innan informationen kan skickas till dig.

Hur gör jag om jag vill radera all information ni har om mig?

Som kund har du alltid rätt att få din data raderad. Om du vill radera dina uppgifter skickar du ett mail till info@blueberrylifestyle.se

Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. Vår hantering är manuell vilket gör att det kan ta upp till en månad innan all information raderats.

Lagliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter

Blueberry baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund . Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig såsom dina inköp samt ditt intresse av våra erbjudanden, produkter och tjänster för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig fortsatta erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra erbjudanden, varor och tjänster.

I vissa fall kan Blueberry ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

 

ÄNDAMÅL

RÄTTSLIG GRUND

PERSONUPPGIFTER

LAGRINGSTID


Orderhantering, reklamation och garantiärende.


Fullföljande av avtal om köp

 • Namn, adress, telefon samt e-post


3 år


För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagenRättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefon samt e-post

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag


För att kunna marknadsföra Blueberrys varor och tjänster via post, e-post, telefon och SMS/MMS
Intresseavvägning

 • Namn, adress, telefon samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinfo, logginfo


2 år efter att du senast varit aktiv hos oss.
Kundservice
Samtycke

 • Namn, adress, telefon samt e-post
 • Köphistorik
 • Egna lämnade uppgifter


Max 1 år efter det att ärendet är slutfört.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Blueberry kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav.

Skyddet av personuppgifter

Blueberry har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

BLUEBERRY LIFESTYLE AB

Den här hemsidan använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du vill veta mer om hur du ändrar dina inställningar, hittar du det under vår Cookie Policy.